Erik Hurtado

Erik Hurtado, Midfielder at Vancouver Whitecaps